Posts filed under ‘Sakura Sakura’

Sakura Sakura


sakura sakura
noyama mo sato mo
mi-watasu kagiri
kasumi ka kumo ka
asahi ni niou
sakura sakura
hana zakari

sakura sakura
yayoi no sora wa
mi-watasu kagiri
kasumi ka kumo ka
nioi zo izuru
izaya izaya
mini yukan
(more…)

Advertisements

April 23, 2013 at 8:25 pm Leave a comment


Categories